Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Czarne, ul. Strzelecka. Monika Wons 2022-12-01 08:52:05 dodanie dokumentu
OŚ 6220.8. 2022MS Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40MW wraz z infrastruktura techniczna na terenie działki nr ewid. 300 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie. Renata Skiera 2022-12-01 07:54:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Monika Wons 2022-11-29 14:30:10 dodanie dokumentu
PPiZP.6733.3.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 93 w m. Sokole, gmina Czarne. Renata Skiera 2022-11-29 13:05:33 edycja dokumentu
Ocena jakości z dnia 28.11.2022 r Renata Skiera 2022-11-29 09:18:38 dodanie dokumentu
OŚ 6220.15.2022.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Renata Skiera 2022-11-28 15:48:30 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2017.JK Obwieszczenie/ Zawiadomienie. Burmistrz Czarnego informuje, iż wpłynął nowy dowód w niniejszej sprawie, w postaci analizy akustycznej i emisji promieniowania elektromagnetycznego dotyczącej wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Renata Skiera 2022-11-24 14:45:44 dodanie dokumentu
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO do Burmistrza Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne Michał Rulski 2022-11-24 13:13:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.182.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok. Michał Rulski 2022-11-24 10:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.183.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. Michał Rulski 2022-11-24 10:01:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.178.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy czarne 2023 rok. Michał Rulski 2022-11-24 09:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.177.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2022 r. sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy' Finansowej Gminy Czarne na lata 2023 -2034. Michał Rulski 2022-11-24 09:45:52 dodanie dokumentu
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO do Burmistrza Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne Michał Rulski 2022-11-24 09:28:54 dodanie dokumentu
Petycja "" Inicjatywa - Ułatwiajmy Proces Inwestycyjny - dbajmy o Inwestorów...." Renata Skiera 2022-11-23 14:07:49 edycja dokumentu
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla z dnia 23.11.2022r. Renata Skiera 2022-11-23 09:14:18 dodanie dokumentu
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla z dnia 23.11.2022r. Renata Skiera 2022-11-23 09:09:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-23 08:15:43 edycja dokumentu
Ocena jakości wody z dnia 21.11.22 r. Sokole, Nadziejewo Renata Skiera 2022-11-23 07:18:43 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2017.JK Obwieszczenie/ Zawiadomienie o sprostowanie obwieszczenia znak: OŚ.6220.1.2017.JK z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIPiOŚ 6220.1.2017 JK z dnia 31 maja 2017 r. dla przedsięwzięcia uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne. Renata Skiera 2022-11-22 10:27:06 dodanie dokumentu
OŚ 6220.13.2022.MS Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV CZARNE) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 173/3, 173/4 obręb Nadziejewo gmina Czarne. Renata Skiera 2022-11-22 10:23:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.181.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2022-11-17 13:07:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.180.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2022-11-17 13:05:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+ Renata Skiera 2022-11-16 13:52:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.176.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2022-11-16 13:21:37 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody 15.11.22 r. Renata Skiera 2022-11-16 08:09:00 dodanie dokumentu
PPiZP.271.1.26.2022.RS Zakup i dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Renata Skiera 2022-11-15 14:46:44 edycja dokumentu
PPiZP.271.1.26.2022.RS Zakup i dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Renata Skiera 2022-11-15 14:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.173.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne. Renata Skiera 2022-11-15 12:38:50 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (11) Renata Skiera 2022-11-15 12:37:39 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Renata Skiera 2022-11-15 07:41:19 edycja dokumentu
Zamówienia Publiczne powyżej 130.000 zł na Platformie e-Usług https://portal.smartpzp.pl/czarne (zakładka menu) Renata Skiera 2022-11-10 12:23:35 edycja pozycji menu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:19:44 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:19:21 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:19:08 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:18:58 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:18:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:18:30 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2022-11-10 12:16:29 dodanie dokumentu
Zamówienie publiczne poniżej 130.000 zł (zakładka menu) 2022-11-10 12:04:56 edycja pozycji menu
Zamówienie publiczne poniżej 130.000 zł (zakładka menu) Michał Rulski 2022-11-10 11:50:19 edycja pozycji menu