Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CWRID.271.12.22019.MK zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkolenia pn.: "Komputer i internet - pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów" w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2019-11-15 12:28:35 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.43.2019.RS Opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Zmiana Nr 1", uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-11-15 12:21:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie sporzadzenia i przedlożenia projektu uchwały budżetowej gminy Czarne 2020 rok. Michał Rulski 2019-11-15 11:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.189.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne Na lata 2020 - 2030 Michał Rulski 2019-11-15 11:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Renata Szymańska 2019-11-14 14:39:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Renata Szymańska 2019-11-14 14:39:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.183 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 października 2019r. w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) Renata Szymańska 2019-11-14 09:17:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/2 o pow. 0,0931 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:19:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/2 o pow. 0,0931 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:18:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/1 o pow. 0,0754 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:14:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/1 o pow. 0,0754 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:13:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym dla rolników na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,0000 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:10:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym dla rolników na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,0000 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:10:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:07:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:06:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/37 o pow. 0,3195 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:00:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/37 o pow. 0,3195 ha). Monika Wons 2019-11-13 14:00:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:57:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:56:58 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.26.2019.RS Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2019-11-13 13:55:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:54:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:53:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:51:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha). Monika Wons 2019-11-13 13:51:24 dodanie dokumentu
Ireneusz Raplis Michał Rulski 2019-11-13 13:19:43 edycja dokumentu
Piotr Jan Balcerowicz Michał Rulski 2019-11-13 13:18:22 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem Michał Rulski 2019-11-13 13:17:41 edycja dokumentu
Stanisław Wróbel - Prezes PWK w Czarnem Michał Rulski 2019-11-13 13:17:19 edycja dokumentu
Barbara Ewa Dąbrowa-Jaworska - Dyrektora Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny PS Michał Rulski 2019-11-13 13:15:28 edycja dokumentu
Tadeusz Żyła - Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rulski 2019-11-13 13:14:51 edycja dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2018-2023 Michał Rulski 2019-11-13 13:13:47 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.12.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napicia (SN-15 kV), w tym budowa linii kablowych SN-15 kV i złącza SN-15kV, na terenie działek: - 0005 Łoża, gmina Czarne: 3351/2, 57/3, 60, 59, 61, 3343/1, 3335/1, 3326/1, 3311/2; - 0006 Nadziejewo, gmina Czarne: 3351/2, 266, 339, 3343/2, 3335/2, 3326/2, 3311/3, 3299/2, 3287/2, 3312, 3300/1, 3288, 3275/3, 3276/1, 3264/4, 401, 3264/1, 3254/1, 3242/2, 3230/2, 3231, 3219/1, 3207/2. Renata Szymańska 2019-11-13 13:13:27 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.11.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 109/6 w m. Czarne, ul. Leśna, gmina Czarne, na działkach o nr ew.: 226/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/5, 109/6, Obręb Czarne 0001, położonych w m. Czarne, ul. Leśna, gmina Czarne. Renata Szymańska 2019-11-07 13:39:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.184 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości Michał Rulski 2019-11-07 09:03:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.186 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Michał Rulski 2019-11-07 09:02:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.184 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości Michał Rulski 2019-11-07 08:58:17 dodanie dokumentu
Gmina Czarne sprzeda samochód specjalny (pożarniczy ) STAR 266, rok produkcji 1989 Michał Rulski 2019-11-06 11:34:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.185 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-11-06 10:47:55 dodanie dokumentu
Gmina Czarne sprzeda samochód specjalny (pożarniczy ) STAR 266, rok produkcji 1989 Michał Rulski 2019-11-05 14:01:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Renata Szymańska 2019-11-05 12:41:42 dodanie dokumentu