Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 CWRID.271.12.22019.MK zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkolenia pn.: "Komputer i internet - pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów" w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany)
2 RIPiOŚ.271.2.43.2019.RS Opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Zmiana Nr 1", uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO)
3 Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie sporzadzenia i przedlożenia projektu uchwały budżetowej gminy Czarne 2020 rok.
4 Zarządzenie Nr 0050.189.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne Na lata 2020 - 2030
5 Zarządzenie Nr 0050.183 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 października 2019r. w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
6 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/2 o pow. 0,0931 ha).
7 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/2 o pow. 0,0931 ha).
8 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/1 o pow. 0,0754 ha).
9 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Długa, dz. nr 139/1 o pow. 0,0754 ha).
10 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym dla rolników na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,0000 ha).