Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu pod wykonanie chodnika dla pieszych na terenie działki nr 3/3 w Wyczechach (zamówienie poniżej 30.000 EURO). Renata Szymańska 2020-02-21 10:41:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2020-02-21 08:32:42 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Renata Szymańska 2020-02-20 09:08:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". Michał Rulski 2020-02-19 22:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". Michał Rulski 2020-02-19 22:24:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Burmistrz Czarnego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Monika Wons 2020-02-19 10:11:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym, na działkach nr: - Obręb 0001-49 Czarne-Miasto: 265/2, 228, 227; - Obręb Sokole: 86, 87, 190, 192, 32/6, 32/1, 39, 36, 11, 45, 48, 49/5, 49/6, 49/7, 107/1, 107/2, 49/4, 57/1, 136, 12/2, 40/2, 47/2, 194/42, 194/44, 194/34, 194/8, 194/1, 194/3, 194/4, 194/5, 194/21, 194/23, 194/13, 194/14, 194/6, 194/7, 196; - Obręb Domisław: 302; - Obręb Sierpowo: 7, 33/7, 1/2, 1/3, 13, 23/3, 36/1, 39, 36/3, 36/4, 33/11, 33/12, 91/11, 94/1, 107, 91/13, 172/6, 172/7, 92, 149/10, 148/15. Renata Szymańska 2020-02-19 08:13:29 edycja dokumentu
I. Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2020 r. Renata Szymańska 2020-02-18 13:41:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferent złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020r. Renata Szymańska 2020-02-18 13:41:16 dodanie dokumentu
RIPiOŚ 6220.3.2019 JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej 201 na odcinku Grabowiec - Nadziejewo w km 13+220-14+320, gm. Czarne Renata Szymańska 2020-02-17 10:41:25 edycja dokumentu
RIPiOŚ 6220.3.2019 JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej 201 na odcinku Grabowiec - Nadziejewo w km 13+220-14+320, gm. Czarne Renata Szymańska 2020-02-17 10:40:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie Czarneńskiego Bużdżetu Obywatelskiego 2021 roku. Renata Szymańska 2020-02-14 11:20:21 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na: Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPPM.11.02.00-22-0007/17-00 z dnia 24 lipca 2018r. Renata Szymańska 2020-02-14 10:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Monika Wons 2020-02-14 09:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2020-02-14 08:34:45 dodanie dokumentu
Plan audytu na rok 2020 Michał Rulski 2020-02-11 14:17:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne. Michał Rulski 2020-02-11 14:14:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2020r. w sparwie: powołania w Gminie Czarne Zespołu ds. przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskieg zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Michał Rulski 2020-02-11 11:43:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne na czas zastępstwa pracownika. Michał Rulski 2020-02-11 11:40:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne na czas zastępstwa pracownika. Michał Rulski 2020-02-11 11:39:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.018.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Michał Rulski 2020-02-11 11:36:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.018.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Michał Rulski 2020-02-11 11:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. Renata Szymańska 2020-02-10 11:17:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Burmistrza Czarnegoz dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie: Wewnętrznego Programu Racjonalizacji Wydatków Gminy Czarne w ramach kontroli zarządczej. Renata Szymańska 2020-02-07 13:11:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.223.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Renata Szymańska 2020-02-07 13:06:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.10.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzedowe - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materialowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. Renata Szymańska 2020-02-07 13:04:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnego przygotowywania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. Renata Szymańska 2020-02-04 14:58:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnego przygotowywania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. Renata Szymańska 2020-02-04 14:56:17 dodanie dokumentu
RIPiOŚ 6220.3.2019 JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej 201 na odcinku Grabowiec - Nadziejewo w km 13+220-14+320, gm. Czarne Renata Szymańska 2020-02-04 10:51:46 edycja dokumentu
Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Czarne Renata Szymańska 2020-02-03 13:03:44 edycja dokumentu
Ogłoszenia Burmistrza - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów Renata Szymańska 2020-01-31 12:11:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2020-01-31 12:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2020-01-31 12:04:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.222.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. Monika Wons 2020-01-31 11:58:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.16.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materiałowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. Renata Szymańska 2020-01-31 11:58:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.10.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzedowe - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materialowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. Renata Szymańska 2020-01-31 11:56:58 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 0050.10.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzedowe - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materialowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. Renata Szymańska 2020-01-31 11:56:50 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.1.2020.RS Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem i przyczepą w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2020-01-29 10:52:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2020-01-24 13:32:57 dodanie dokumentu
Petycja dotycząca funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Bińczu Michał Rulski 2020-01-24 12:55:48 edycja dokumentu