Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu pod wykonanie chodnika dla pieszych na terenie działki nr 3/3 w Wyczechach (zamówienie poniżej 30.000 EURO).
2 Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
3 Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.
4 Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
5 Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
6 Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Burmistrz Czarnego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
7 Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferent złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020r.
8 Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie Czarneńskiego Bużdżetu Obywatelskiego 2021 roku.
9 Zapytanie ofertowe na: Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPPM.11.02.00-22-0007/17-00 z dnia 24 lipca 2018r.
10 Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.